• Kozmetikai flakonok 20 ml-1 l űrtartalomig

  Kozmetikai flakonok 20 ml-1 l űrtartalomig.

  pl.: Sampon, tusfürdő, after shave, folyékony szappan csomagolására
 • Háztartás-vegyipari flakonok 100 ml – 4,5 l űrtartalomig

  Háztartás-vegyipari flakonok 100 ml – 4,5 l űrtartalomig.

  pl.: Általános tisztítószerek, WC tisztító, vízkőoldó, fagyálló és mosószerek csomagolására
 • Agrokémiai flakonok 0,2 – 5 l űrtartalomig

  Agrokémiai flakonok 0,2 – 5 l űrtartalomig

  pl.: Tápoldatok, permetezőszerek, lombtrágyák csomagolására
 • Kannák 2-2,3- 3 és 5 l űrtartalommal

  Kannák 2-2,3- 3 és 5 l űrtartalommal

  pl.: Pí – víz, bor, szörpök, vegyszerek, vízkő- és rozsdaoldók, hűtő és ablakmosó fagyálló folyadék csomagolására

Hírek


A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2013-ban

A hazai műanyagipart is alaposan sújtó gazdasági recesszió nem kímélte a fröccsöntő ágazatot sem, de azért ebben a szegmensben mégis csak mindig tapasztalható volt egy kisebb fajta növekedés. Mindemellett ismét a fröccsöntés részesedési pozíciója volt a legjobb az egész ágazaton belül, míg korábban, 2007 előtt, a fóliatermékek vezették a rangsort.

A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2013-ban

Buzási Lajosné* főmunkatárs

 

 

1.       Bevezetés

Az EUROMAP, az európai műanyag- és gumiipari gépgyártók tagországai: Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország, Svájc, Törökország és az Egyesült Királyság országokban a világválság évei után, 2010, 2011, 2012 és még 2013-ban is szerényebben, de növekedést hozott szerte a világon, a műanyag- és gumifeldolgozásban. Túl a növekvő mértékben kibocsátott műanyag mennyiségén – 265 (2010), 280 (2011) majd 2012-ben 288 millió tonna –, a bővülés megmutatkozott a gépgyártásban is. Az általános műanyag-feldolgozási növekedésbe vetett hitet jól szemlélteti az 1. táblázat, ami a műanyag- és gumi-feldolgozó gépek iránti igényt mutatja 2015-ig.

1.        táblázat.

Műanyag- és gumi-feldolgozó gépek iránti igény 2015-ig

 

A világ műanyag-feldolgozó gép igénye, MUSD

2005

2010

2015

Észak-Amerika

3150

2640

3430

Nyugat-Európa

4040

3830

4560

Ázsia- Csendes Óceáni térség

8130

11510

16150

Közép- és Dél-Amerika

580

880

1160

Kelet -Európa

1200

1470

1980

Afrika és Közel-Kelet

960

1270

1620

Összesen

18000

21600

28900

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Machines Italia, Plast Milan - 2012

 

 

 

 

                Az egyenes növekedési becslés azonban - a válság elhúzódó volta miatt - egyelőre nem igazolódott be, mármint hogy a gépgyártó ágazat ugyanolyan ütemben fejlődjön , mint az alapanyaggyártás.

                Az európai legnagyobb, a német műanyag- és gumiiparigépgyártók egyesülésének (www.vdma.org) 2013. évi összefoglaló jelentése szerint a 2013 - ban mutatott teljesítmények éppen egy százalékkal maradtak el a soha nem látott rekorderedményt felmutató 2012-es évtől, az elért 6,5 Mrd Eurós értékesítéssel.Az export viszont növekedett, 4,5 Mrd Euro-ra, ez azt jelenti, hogy 70 %-át külföldre szállították a termelésnek. Ulrich Reifenhäuser elnök beszámolója szerint a legjobb piacaik Kína és az USA, voltak, de erősítettek az Európai Unión belül is, Olaszország, Spanyolország és Portugália számára többet tudtak eladni. Az egyesület előrejelzése szerint a 2014-es értékesítés hat százalékkal haladhatja meg majd a 2013-ast, 6,9Milliárd Euro elérését célozzák meg. Ez az optimizmus nagy bizalmat tükröz a műanyagipar fejlődését illetően.

                Az elhúzódó válság nem csak a német gépgyártást, hanem az              olaszországi hasonló szektort is elérte. 2013-ban kevesebbet gyártottak, mint 2012-ben, és mind az export, mind az import, valamint a hazai piac is szűkült, mint, ahogy az a 2. táblázatban látható.

2. táblázat.

Olaszország műanyagipari gépgyártásának alakulása 2012 és 2013-ban, MEuro

 

2013

2012

változás, %

Gyártás

3.900

4000

-2,5

Export

2.550

2575

-1,0

Import

590

625

-5,6

Hazai piac

1940

2050

-5,4

Kereskedelmi egyenleg

1825

1950

0,5

 

 

Magyarországon 2013-ban kevésbé dinamikusan, mint az előző évben, de növekedett a fröccsöntő ágazat mennyiségi teljesítménye, és így a részesedése is nagyobb lett valamelyest, jelenleg a műanyag-feldolgozás 30 %-át adja. A vizsgált időszakban a fröccsöntés, mennyisége alapján, továbbra is a legmagasabb értékét érte el (3. táblázat).

A hazai műanyag-feldolgozóipar termelése és a fröccsöntött termékek mennyisége az elmúlt 6 évben a 3. táblázat szerint alakult.

 

3. táblázat.

A fröccsöntés helye a hazai műanyag-feldolgozásban 2008 és 2013 között

Termékek

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2008

2013/2012

 

 

 

 

 

 

 

%

%

Fröccstermék, kt

185

190

210

211

238

244

131,9

102,5

Részarány az összesből

24,2

27,5

28,4

27,6

29,6

29,9

 

 

Mindösszesen

763

692

739

764

803

817

107,1

101,7

 

 

A hazai műanyagipart is alaposan sújtó gazdasági recesszió nem kímélte a fröccsöntő ágazatot sem, de azért ebben a szegmensben mégis csak mindig tapasztalható volt egy kisebb fajta növekedés. Mindemellett ismét a fröccsöntés részesedési pozíciója volt a legjobb az egész ágazaton belül, míg korábban, 2007 előtt, a fóliatermékek vezették a rangsort.

 

Az érintett vállalatok számát illetően a legnagyobb rész, az adatszolgáltató vállalatok közül 190 foglalkozott 2013-ban fő- vagy melléktevékenységként fröccsöntéssel. E vállalkozások által előállított műanyagtermék mennyisége összesen 331248 tonna volt, ezen belül 150 cég éves feldolgozott termék mennyisége volt nagyobb 100 tonnánál. Valószínű, hogy az adatok nem teljesen fedik a valóságot, mert az adatszolgáltatókon kívül még több vállalkozás foglalkozik fröccsöntéssel, de még nem sikerült bevonni őket az adatszolgáltatásba. Számosan dolgoznak fel 50 tonna alatti mennyiséget, akikre nem terjed ki teljes körűen a felmérésünk.

 

2. Fröccsöntött termékek

 

A fröccsöntött termékek adatgyűjtésünkben 4 soron szerepelnek (4. táblázat). Az ötödik kategória speciális terület, a PET előforma, amivel itt nem foglalkozunk.

 

4. táblázat.

A fröccsöntés megoszlása cikkcsoportonként 2008 és 2013 között

Fröccstermék                              2008                      2009                      2010                      2011                      2012                      2013

csoportok                    t              %            t              %            t              %            t              %            t              %            t              %

Fröccsöntött láda, rekesz  7563      4,1          7536      4,1          7051      3,4          7664      3,6          6372      2,7          6411      2,6

Háztartási műanyag cikk    15269    8,2          15879    8,6          19164    9,1          19664    9,3          23835    10,0        29767    12,2

Alkatrész                    90196    48,2        90444    49           110495  52,5        116122  55           133077  55,8        123915  50,8

Egyéb                         73689    39,5        70623    38,3        73665    35           67748    32,1        75003    31,5        83896    34,4

Összesen               186717  100         184482  100         210375  100         211198  100         238287  100         243989  100

 

Elemzéseink a felhasznált alapanyag mennyiségek alapján készültek, a gyártott termékek értékesítésére vonatkozó adataink nincsenek. Az adatokból viszonylagos arány eltolódás látszik az egyes kategóriák között. A láda és rekesz termékeknél mintegy 1 %-os növekedést tapasztaltunk, a 2012-es 17%-os csökkenéssel szemben.  A háztartási cikkeknél és az egyéb termékeknél szintén erősödés következett be, 25, ill.12 %-os mértékben. Az alkatrészek sorában 7 %-os csökkenést tapasztaltunk, ami adódhat abból is, hogy a vállaltok egyszerűen csak az egyéb kategóriába sorolják alkatrész típusú termékeiket. Ez évek óta látható a statisztikákban, hogy az alkatrész és az egyéb cikkek között az egymás utáni években esetenként besorolási eltérések mutatkoznak. A részarányok némiképp változtak, de messze kimagaslóan megtartotta első helyét az alkatrészek csoportja.

 

2.1. Fröccsöntött ládák, rekeszek

 

                E terület fokozatos csökkenését tapasztaltuk a 2000-es évek elején, mert teret hódított a zsugorfóliázás. 2004-ben még számottevő mennyiségi növekedés következett be, ami csak átmeneti volt, 2005-ben jelentős csökkenés mutatkozott, majd 2006-ban és 2007-ben ennél valamivel több volt a gyártás, s ezt 2008-ban további növekedés követte. 2009-ben jelentéktelen, 0,4%-os csökkenést regisztráltunk, ami sajnos 2010-ben tovább folytatódott egy nagyobb, 6%-os visszaeséssel. A 2011-es év 8,7%-os bővülést hozott, sajnos ezt a mennyiséget nem érte el a cikkcsoport sem 2012-ben, sem 2013-ban, bár ez utóbbi évben volt egy hajszálnyi erősödés. Továbbra is a 2011. évi adat volt a legnagyobb a vizsgált időszakban.

                A nagyméretű ládák gyártása változatlanul megoldatlan, mert a hazai felvevő piac nagysága nem indokolja a gyártást. Egyes gyártó cégek ellátják olyan külföldi gyártók hazai képviseletét, akik extra méretű ládákat kínálnak.

                Alapanyag szerint meghatározó a PE-HD és PP rekeszek mennyisége (5. táblázat), előbbiből összesen 10 cég gyártott, ebből 8 cég 100 t/év feletti mennyiségben. Közülük továbbra is egy meghatározó cég volt, amelyik közel 2000 tonnát használt fel. PP alapanyagot 15 cég dolgozott fel, ebből 1 meghatározó, a teljes mennyiség mintegy 40 %-át gyártotta.

 

 

5. táblázat.

A fröccsöntött láda, rekesz gyártás megoszlása polimer típusonként 2008 és 2013 között, t

Műanyagfajta

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2012 %

2013/2008 %

 
 

PE-HD

5297

4597

5361

4986

4353

4181

96,0

78,9

 

PE-LD

779

286

134

71

37

43

116,2

5,5

 

PP

1471

2643

1546

2522

1894

2171

114,6

147,6

 
 

 

 

                A doboz, láda, rekesz vámtarifaszám alá besorolt termékek külkereskedelme változatos képet mutat (6. táblázat). Az import a 2009-es visszaesés után rohamosan, folyamatosan nőtt. 2007-ben volt utoljára pozitív a behozatal-kivitel mérleg, azóta folyamatosan negatívban vagyunk. Az utóbbi években csak a veszteség mértéke volt változó, a legrosszabb egyenleg 2013-ban volt. Ennek oka a termékdíjban keresendő, mert sajnos az csak a gyártókat sújtja, az importőröket nem. A forgalom sok tételből, egymástól lényegesen eltérő típusokból adódott össze.

 

 

6. táblázat.

A doboz, láda, ládakeret külkereskedelmi forgalmának alakulása 2008 és 2013 között, t

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2012

2013/2008

%

%

import

12460

10089

12937

19888

27794

29692

106,8

238,3

export

11108

6502

12006

12949

13829

13682

98,9

123,2

egyenleg

-1352

-3587

-931

-6939

-13965

-16010

 

 

 

 

 

2.2. Fröccsöntött háztartási cikkek

 

A termelési adatok a vizsgált időszakban jelentősen ingadoztak, a 2008. évi csökkenés után 2009-ben 4%-os növekedést tapasztaltunk, s ez a folyamat 2010-ben és 2011-ben tovább erősödött, 21 illetve mintegy 3%-os növekedéssel. A trend 2012-ben is folytatódott jelentős, 17,3%-os erősödéssel (7. táblázat). A fröccsöntött háztartási cikkek döntő többsége polipropilénből készült. 40 cég gyártott háztartási műanyag cikket, az előző évhez képest 5-tel többen, és már 7 az 1000 t/év feletti háztartási cikkeket gyártó cégek száma (tavaly 4 volt), további 13 cég (tavaly 17 cég volt) 100 t/év feletti, a többiek ennél kisebb mennyiségeket dolgoztak fel.

 

7. táblázat.

A fröccsöntött háztartási cikkek termelésének megoszlása polimer típusok szerint 2008 és 2013 között

Műanyag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2012

2013/2008

fajta

t

%

t

%

t

%

t

%

t

%

t

%

%

%

PE-LD

179

1,2

149

0,9

157

0,8

431

2,2

464

2,0

510

1,7

109,9

284,9

PE-HD

378

2,5

197

1,2

217

1,1

410

2,1

649

2,8

407

1,4

62,7

107,7

PP

11234

73,5

13111

82,6

17214

89,8

17095

86,9

19335

83,9

24757

83,2

128,0

220,4

PS

1382

9,1

641

4

586

3,1

375

1,9

442

1,9

948

3,2

214,5

68,6

Egyéb

2096

13,7

1781

11,2

990

5,2

1353

6,9

2167

9,4

3145

10,5

145,1

150,0

Összesen

15269

100

15879

100

19164

100

19664

100

23057

100

29767

100

129,1

195,0

 

 

 

 

A háztartási műanyag áruk tekintetében hazánk tartósan nettó exportőr. Az egyenleg 2004-től 2006-ig csökkent, majd megfordult a trend, és növekedni kezdett, míg 2009-ben kissé visszaesett, 2010-ben ismét jelentősen javult az egyenleg, s ez a folyamat 2011-ben tovább erősödött, majd 2012, 2013 romlást hozott az egyenlegben. Az export növekedése 2012-ben megtorpant kissé, 2013-ban pedig még nagyobb mértékben visszaesett. Az import viszont növekedett, elmúlt 6 év alatt 30%-kal, míg az export ez idő alatt visszaesett 95 %-ra. Az egyenleg végül is még mindig pozitív maradt.

 

 

8. táblázat.

A fröccsöntött háztartási cikkek külkereskedelmi forgalma 2008 és 2013 között, t

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/2012

2013/2008

%

%

import

12843

11836

10734

11562

11183

16720

149,5

130,2

export

17766

16003

17453

20419

19497

16878

86,6

95,0

egyenleg

4923

4167

6719

8857

8314

158

1,9

3,2

 

 

 

2.3. Fröccsöntött alkatrészek

 

                Az alkatrészeket az elektronikai- és a járműipari termékekhez, illetve személyi használatú berendezésekhez, testápoló készülékekhez használják fel, ennek megoszlását a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján nem tudjuk elkülöníteni.

                2013-ban az összes – alkatrészként megjelölt – feldolgozott mennyiség 123915 t volt, ami 8,4 %-os visszaesést jelent 2012-hez képest. Ez abból is adódhat, hogy a termékek besorolása nem mindig egyértelmű. A felhasznált két legnagyobb műanyagtípus a PP és a PA, de szembetűnő volt a PS, a PC, az ABS és a PBT feldolgozása is. Egy tetemes anyaghányad megoszlását nem ismerjük, néhány vállalat a pontos típus megjelölést mellőzve az egyéb kategóriába sorolva adott adatot a speciális műanyag megnevezése helyett, ami jobban árnyalhatná a pontosabb kép kialakítását az egyes műanyagok felhasználásáról. A feldolgozott alapanyag, az igényekhez igazodóan széleskörű, sok a magas műszaki követelményeket is kielégíteni képes speciális alapanyag (9. táblázat). Jól látható a táblázatban, hogy továbbra is szép számmal dicsekedhetünk a műszaki műanyagokat feldolgozó cégek számát illetően.

                A feldolgozó üzemek többsége korszerű technikával rendelkezik. Az adatszolgáltató cégek által megadott, 2001-2013 között beszerzett fröccsgépek száma 3135 db, a teljes állomány mintegy 64%-a (hasonlóan az előző évi adathoz), melyek döntő többsége olyan vállalatokhoz került, amelyek ebben a szektorban érdekeltek.

 

 

 

 

 

 

 

9. táblázat.

A fröccsöntött alkatrész-gyártás megoszlása polimer típusonként és cégenként 2012 - ben és 2013-ban

Műanyag

2013

2012

fajta

menny.

megoszlás

cégek

menny.

megoszlás

cégek

 

t

száma

jelentősebbek

t

%

száma

jelentősebbek

PS

17121

13,8

47

(> 500 t)   5

19501

14,4

48

(> 500 t)   5

PP

25812

20,8

98

(> 500 t) 16

29020

21,5

91

(> 500 t) 17

PA

22664

18,3

94

(> 200 t) 24

19934

14,7

95

(> 200 t) 21

PC

15502

12,5

56

(> 200 t)   10

18330

13,6

54

(> 200 t) 12

ABS

11261

9,1

75

(> 300 t)   11

16582

12,3

79

(> 300 t) 12

PC/ABS

5365

4,3

30

(> 300 t)   5

5480

4,1

27

(> 300 t)   6

PBT

9837

7,9


ELÉRHETŐSÉGÜNK

Kimév-Plasztik Kft.

H-2800 Tatabánya,

Táncsics Mihály út 1/G.

tel.: 34/316-434

fax: 34/301-592


weboldal:

www.kimev-plasztik.hu


e-mail:

kimev-plasztik<kukac>kimev-plasztik.hu

Bővült termékskálánk

 

Mosószer és öblítő csomagolására alkalmas, új flakoncsalád első tagját bocsátottuk piacra a napokban.

A piaci igényeknek megfelelően egy újabb flakoncsalád első tagját bocsátottunk piacra a napokban. Az új flakon formájában a jelenlegi csomagolási divatot követi és folyékony mosószerek, öblítőszerek illetve egyéb mosást segítő gélek csomagolására alkalmas. Jelenleg 1500 ml -es mérteben kapható a termék, de terveink szerint 2 l illetve 3 l űrtartalommal is elérhető lesz nemsokára az új forma.

Az új  termékünk neve 1,5 l Prémium flakon, hamarosan a képgalériában fotó is látható lesz róla.